جمعه 1 بهمن‌ماه سال 1389

اهدایی از سوی یکی از همراهان وبلاگ مدیریت عاشقانه

اگر رو به خورشید بایستی همه سایه ها را پشت سر خواهی گذاشت.