شنبه 17 مهر‌ماه سال 1389

پخته شدن

برای پخته شدن کافیست که هنگام عصبانیت از کوره درنروید.