دوشنبه 5 مهر‌ماه سال 1389

درباره شما

اگر بدانید مردم چقدر به ندرت فکر می‌کنند!

هیچ‌ وقت از این‌ که چطور درباره‌ی شما فکر می‌کنند نگران نمی‌شوید.