چهارشنبه 3 شهریور‌ماه سال 1389

نخ زندگی

خوبی بادبادک اینه که می‌دونه زندگیش فقط به یک نخ نازک بنده !

ولی بازم تو آسمون می‌رقصه و می‌خنده