پنج‌شنبه 17 تیر‌ماه سال 1389

صحبت آرام و تفکر سریع

آرام صحبت کنید ولی سریع فکر کنید.