چهارشنبه 16 تیر‌ماه سال 1389

زندگی نردبانی

زندگی نردبانی است برای بالا رفتن، نه طنابی برای ته چاه رفتن!