شنبه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1389

فاقد شخصیت

اگر شخصیت خود را با فعالیت‌های شغلی خویش می‌سنجید، پس وقتی کار نمی‌کنید فاقد شخصیت هستید.