دوشنبه 25 آبان‌ماه سال 1388

مشتریان اندک

از چند میلیارد نفر افراد کره زمین فقط تعدادی اندک با شما و شغل شما سر و کار دارند. پس با مشتریان خود همچون منافعی ارزشمند و طلایی برخورد کنید.