شنبه 24 مرداد‌ماه سال 1388

بازدید افتخار آمیز

همواره از خودتان بپرسید اگر رفتارهایتان را در پر بازدید ترین وب سایت منتشر نمایند، چه احساسی خواهید داشت. اگر احساس غرور و افتخار نخواهید کرد، آن کار را انجام ندهید.