پنج‌شنبه 20 تیر‌ماه سال 1387

وقت ندارم!

اشخاصی که هرگز وقت ندارند آنهایی هستند که کمتر کار می کنند.