سه‌شنبه 7 خرداد‌ماه سال 1387

آنچه مهم است.

مهم نیست شما چه کسانی را می شناسید؛ مهم آن است که شما را چه کسانی می شناسند.