سه‌شنبه 15 اردیبهشت‌ماه سال 1394

دو قدم تا کامیابی

طعم بسیاری از شکست های زندگی را کسانی چشیده اند که

در دوقدمی کامیابی، از تلاش دسته کشیده اند.