دوشنبه 28 مهر‌ماه سال 1393

انسان های بزرگ

انسان ها بزرگ به دنیا نمی آیند، در دنیا بزرگ می شوند.