سه‌شنبه 24 دی‌ماه سال 1392

نور و سایه

به نور نگاه کن ! سایه ها پشت سرت خواهند بود.