سه‌شنبه 17 دی‌ماه سال 1392

جقدر می ارزی؟

ارزش هر کس به اندازه چیزی است که به دنبال آن است.