شنبه 14 دی‌ماه سال 1392

رهبری بزرگ

نمی توانی رهبر بسیار بزرگی باشی اگر همه نگاهت تنها به خودت باشد.