پنج‌شنبه 21 آذر‌ماه سال 1392

با چشم انداز اقدام کنید

اقدام بدون چشم انداز تنها وقت تلف کردنه و 

چشم انداز بدون اقدام نیز رویایی بیش نیست.

 اما چشم انداز همراه با اقدام می تونه دنیا رو تغییر بده.