چهارشنبه 20 آذر‌ماه سال 1392

اخلاق قدرتمندان

اگر می خواهید اخلاق کسی را آزمایش کنید به او قدرت بدهید.