چهارشنبه 13 آذر‌ماه سال 1392

حافظه های جوهری

حتی کم رنگ ترین جوهرها از بهترین حافظه ها بهتر کار می کنند.