دوشنبه 11 آذر‌ماه سال 1392

ترس از سرنوشت

هرگز اجازه ندهید ترس تان برای سرنوشت تان تصمیم بگیرد.