جمعه 1 آذر‌ماه سال 1392

تنها ناتوانی زندگی

تنها ناتوانی در زندگی نگرش بد است.