شنبه 25 آبان‌ماه سال 1392

پس از مرگ فراموش نمی شوی

اگر می خواهی پس از مرگ فراموش نشوی، 

یا چیزی بنویس که قابل خواندن باشد، یا کاری بکن که قابل نوشتن باشد.