سه‌شنبه 21 آبان‌ماه سال 1392

شروع سخت کارها

شروع هر کاری سخت به نظر می رسد، 

این مرحله را زودتر پشت سر بگذار!