سه‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1392

عامل موفقیت یک مدیر

مهارت بکارگیری و نگهداری بهترین کارمندان 
بیش از هر عامل دیگر سبب موفقیت مدیر می شود.