یکشنبه 28 مهر‌ماه سال 1392

قدرتمند با اخلاقم آرزوست

اگر می خواهید اخلاق کسی را بیازمایید به او قدرت بدهید.