چهارشنبه 24 مهر‌ماه سال 1392

عناصر زندگی شاد

شش عنصر داشتن زندگی شاد کشف شد:

زندگی کردن در زمان حال، 

کنجکاو بودن، 

انجام کارهای مورد علاقه، 

به فکر دیگران بودن، 

تقویت روابط و

مراقبت از بدن