دوشنبه 4 شهریور‌ماه سال 1392

آدم های دوست داشتنی

چقدر دوست داشتنی هستند آدمهایی که شبیه حرفهایشان هستند.