جمعه 18 مرداد‌ماه سال 1392

موفقیتی با ارزش

بیش از آنچه برای موفق بودن تلاش می کنی برای با ارزش بودن تلاش کن.