پنج‌شنبه 17 مرداد‌ماه سال 1392

چتر ذهن

ذهن آدمی مانند چتر نجات است اگر باز نباشد کار نمی کند.