جمعه 11 مرداد‌ماه سال 1392

سوخته یا پخته

هرگاه زندگی را جهنم دیدی, سعی کن پخته بیرون بیای!
سوختن را همه بلدند.