چهارشنبه 9 مرداد‌ماه سال 1392

حد توانایی

قانون حد توانایی می گوید:

همیشه برای انجام ضروری ترین کارها زمان کافی وجود دارد.