یکشنبه 16 تیر‌ماه سال 1392

فرصت خطا

خطا فرصتی است که هوشمندانه تر باشیم.