شنبه 15 تیر‌ماه سال 1392

کلید شکست

کلید موفقیت را نمی دانم. اما کلید شکست، «راضی نگه داشتن همه» است.