دوشنبه 20 خرداد‌ماه سال 1392

کار سخت

هنگام مواجهه با کار سخت، طوری عمل کن که انگار شکست غیر ممکن است.