شنبه 20 آبان‌ماه سال 1391

زلالی گذشت

مرداب به رود گفت چه کردی که زلالی؟ 

رود گفت: گذشتم...!