سه‌شنبه 25 مهر‌ماه سال 1391

ریاست چیست؟

با هشت ساعت کار صادقانه در روز میتوانید به ریاست برسید و
روزی 12 ساعت کار کنید.