دوشنبه 5 تیر‌ماه سال 1391

مجادله نکن

هرگز با یک آدم نادان مجادله نکن!

تماشاگران ممکن است نتوانند تفاوت بین شما را تشخیص دهند.