شنبه 9 اردیبهشت‌ماه سال 1391

شمارش خطاها

آدم‌ها، خطاهای کسانی که منتظرشان می‌گذارند را می‌شمارند!