دوشنبه 14 فروردین‌ماه سال 1391

حتی یک روز هم کار نکنید

کار مورد علاقه خود را انتخاب کنید و 

پس از آن در زندگی خود حتی یک روز هم کار نکنید.