دوشنبه 21 آذر‌ماه سال 1390

بالارفتن و سقوط

وقتی داری بالا میری مهربان باش و فروتن،  

چون وقتی که داری سقوط می کنی از کنار همین آدم ها رد میشی!