دوشنبه 23 آبان‌ماه سال 1390

آدم بعد بین

آدم بعد بین بد نمی بیند.