سه‌شنبه 3 آبان‌ماه سال 1390

قصه عادت

ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند.

چه تلخ است قصه عادت !