پنج‌شنبه 28 مهر‌ماه سال 1390

خوشبختی آرامش بخش

خوشبختی یعنی این که وجودت آرامش بخش دیگران باشد.