یکشنبه 10 مهر‌ماه سال 1390

شناخت یا امتحان

آدم ها را نباید امتحان کرد! بلکه باید شناخت ...