جمعه 31 تیر‌ماه سال 1390

دشمن پیشرفت

رضایت خاطر دشمن درجه یک پیشرفت است.