پنج‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1390

آباد کردن دنیا

ویرانه‌ای است دنیا و عمر کفاف نمی‌دهد که آبادش کنیم و 
غیرت اجازه نمی‌دهد که رهایش کنیم. 
پس ساختن گوشه‌ای از این دنیا توسط هر کدام از ما 
آباد کردن دنیاست توسط همگان!