یکشنبه 4 اردیبهشت‌ماه سال 1390

لبخند مشتری

لبخند شما بخشی از مشتری مداری 

و لبخند مشتری همه مشتری مداری است.