سه‌شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1389

آنچه دوست دارید

سعی کنید آنچه را که دوست دارید بدست آورید  

و گرنه باید آن چیزی را که بدست می آورید دوست داشته باشید.