سه‌شنبه 24 اسفند‌ماه سال 1389

مشکلات خنده دار

خنده به چهره آوردن به معنای غم نداشتن نیست.  

توانایی شما را از کنار آمدن با مشکلات نشان می دهد.