یکشنبه 22 اسفند‌ماه سال 1389

شناخت آدم ها

آدم ها را نمی توان به درستی، از آنچه درباره خودشان می گویند شناخت.  

بلکه آنها را باید از آنچه درباره دیگران می گویند شناخت.